Social media Pub
Social media Pub

Cech pivných majstrov

Certifikát garantuje najvyššiu kvalitu čapovaného piva

Pivovary Topvar, a.s už dlhodobo realizujú špeciálny program,  cieľom ktorého je neustále motivovať  zákazníkov do pravidelnej sanitácie pivných ciest, čistoty pivného skla, do správneho skladovania piva, celkového hygienického štandardu a v poslednej dobe aj do správneho čapovania a podávania piva.  Nároky spotrebiteľov na kvalitu čapovaného piva z roka na rok stúpajú a práve udržanie hygieny a čistoty výčapného zariadenia a pivného potrubia je nutnou podmienkou zaistenia vysokej kvality piva.  Samotný program je teda zameraný na zákazníka s prepojením, aby spotrebiteľ si vychutnal naše pivá v tej najlepšej kondícii v akej opúšťajú brány našich pivovarov. Zároveň tým sledujeme aj širší rozmer zvyšovania pivnej kultúry na Slovensku. Certifikát kvality za vynikajúcu starostlivosť o pivo je zapožičaný prevádzke na obdobie 12  mesiacov a spoločnosť Pivovary Topvar, a. s. v nich garantuje najvyššiu kvalitu čapovaného piva.

cech-pivnych-majstrov-plagat-original  pivny-majster-tabulka-original  certifikat-pivna-pecat-original

Podmienkou na zaradenie prevádzky do „Cechu pivných majstrov“  je pravidelne sanitovať pivné potrubie dvakrát za mesiac. Ak je splnená táto podmienka, nasleduje kontrolný audit kvality. Celá oblasť hodnotenia je rozdelená do 5 základných skupín: skladovanie piva, hnacie plyny, sanitácia pivných ciest a čistota výčapného zariadenia, pivné sklo a samotné čapovanie a podávanie piva. Spolu týchto 5 skupín predstavuje 20 hodnotených parametrov. Napríklad v skupine pivné sklo sa posudzujú detailnejšie tieto  parametre : čistota pivného skla, uskladnenie skla, používaný mycí prostriedok, čistota samotnej  umývačky skla a ošetrenie skla pred čapovaním.  Každému parametru je priradený váhový koeficient podľa toho, akou mierou ovplyvňuje kvalitu výsledného piva. Pre detailnejšie  posúdenie prevádzky, každý parameter  má  3 kvalitatívne úrovne. Každá úroveň priamo vplýva na získanú percentuálnu úspešnosť parametra. Ak prevádzka má všetky sledované parametre v  štandarde, dosiahne 100 % úspešnosť hodnotenia.

Zoznam prevádzok 2015