Social media Pub
Social media Pub
 

Centrum pre zákazníkov a spotrebiteľov

Etický kódex spoločnosti Pivovary Topvar:

Etický kódex spoločnosti Pivovary Topvar, a.s.   [133.5 kB]
Pivovary Topvar, a.s. Code of Business Ethics   [125.5 kB]

Etické pravidlá vo vzťahu dodávateľov a Pivovary Topvar:

Etické pravidlá vo vzťahu dodávateľov a Pivovary Topvar od 15.3.2015     [816 kB] 
Code of Ethics in the relationships between the suppliers and Pivovary Topvar from 15.3.2015   [810 kB]
Etické pravidlá vo vzťahu dodávateľov a Pivovary Topvar   [48.5 kB]
Code of Ethics in the relationships between the suppliers and Pivovary Topvar   [43.5 kB]

Získajte viac infomácií o našej politike kvality:

Politika kvality  [97 kB]
Quality Policy  [92 kB]

Získajte informácie, aké sú naše Všeobecné nákupné podmienky:

Všeobecné nákupné podmienky od 1.4.2015   [293 kB] 
Všeobecné nákupné podmienky   [266 kB]
Kódex komerčnej komunikácie   [185 kB]  

Pri našom podnikaní dbáme o bezpečnosť.
Získajte informácie o tom, aké máme Pravidlá pohybu pre dopravcov:

Pravidlá pohybu pre dopravcov SK   [62.5 kB]
Rules of movement for carriers   [289.5 kB]