Social media Pub
Social media Pub
 

Udržateľné podnikanie

Naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja


Ak sa bude dariť nám, bude sa dariť aj prostrediu, v ktorom pôsobíme, ľuďom, ktorí v ňom žijú aj životnému prostrediu okolo nás. Súčasťou našej stratégie je zodpovedné podnikanie, pri ktorom sa zameriavame na päť oblastí, zakotvených v programe trvalo udržateľného rozvoja. Sme členmi profesijných organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní kvality podnikateľského prostredia a rozvíjaní princípov up-1-original zodpovedného podnikania.

Našimi prioritami v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú:
  • Rast a rozvoj nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca
  • Podpora zodpovednej konzumácie našich produktov
  • Zaistenie zdrojov vody pre spoločné využívanie naším pivovarom a miestnym obyvateľstvom
  • Znižovanie uhlíkovej stopy
  • Udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín

Naše výsledky v oblasti trvalo udržateľného podnikania si môžete pozrieť v brožúre.

Brožúra trvalo udržateľného podnikania
Verzia platná k 31. 12. 2017. Oproti predchádzajúcej verzii boli na str. 7 opravené dáta Rozdelenie druhov obalov našich produktov.