Social media Pub
Social media Pub

Pivovary Topvar podľa novej kolektívnej zmluvy navýši mzdy

06.12.2017

Zástupcovia Pivovarov Topvar a odborových organizácií podpísali novú kolektívnu zmluvu. Tá vstúpi do platnosti 1. 1. 2018 a bude platná na nasledujúce dva roky, teda do 31. 12. 2019.

V priebehu platnosti zmluvy sa na základe dohodnutých zmien navýšia základné mzdy v priemere až o 11 %. Navýšenie prebehne v dvoch fázach, v apríli 2018 až o 6 % a v apríli 2019 až o 5 %. Pivovary Topvar sa tiež zaviazali navýšiť maximálnu výšku príspevku na doplnkové dôchodcovské sporenie na 35 eur. Celkom teda zamestnanci získajú až 15 % navyše za dobu platnosti novej kolektívnej zmluvy. Všetky benefity zamestnancov z aktuálnej kolektívnej zmluvy boli zachované v plnej miere.

Navyše pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do rizikovej kategórie 3 alebo 4 bol príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie navýšený z 3 % na 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca podľa osobitného právneho predpisu.

Strany sa nad rámec kolektívnej zmluvy a kolektívneho vyjednávania dohodli na vyplatení jednorazovej mimoriadnej odmeny vo výške 150 eur na zamestnanca za vynikajúce výsledky spoločnosti v minulom období.

„Komunikácia bola počas kolektívneho vyjednávania veľmi otvorená a vedená v konštruktívnom duchu napriek tomu, že sa nie vždy naše názory zhodovali. Snažili sme sa však vždy nájsť dobré riešenie pre našich zamestnancov a preto sa nám darilo rýchlo zbližovať vzájomné stanoviská a dosiahnuť zhodu,“ zhodnotil Ján Čerkala, manažér pivovaru.

S jeho stanoviskom súhlasil aj predseda Odborovej organizácie Peter Bucko: „Dôležité bolo stretnutie ešte pred začatím celého procesu. Vzájomne sme si predstavili svoje požiadavky, čo urýchlilo proces samotného kolektívneho vyjednávania. Priebeh bol veľmi korektný a argumentácia bola vecná, čo pomohlo s rýchlou akceptáciou relevantných pripomienok. So samotnou kolektívnou zmluvou, ako aj s formou vyjednávania sme spokojní.“

Dlhodobá spokojnosť zamestnancov, osobná zodpovednosť za vykonávanú prácu a z nej vyplývajúce odmeny sú v rámci ľudských zdrojov stálymi cieľmi Pivovarov Topvar.

Pivovary Topvar podľa novej kolektívnej zmluvy navýši mzdy