Social media Pub
Social media Pub

Viac ako 5 600 vyškolených študentov za 7 rokov

26.05.2017

Ako dostať do gastro sektora čo najviac profesionálov? Napríklad aj prepájaním teórie s praxou prostredníctvom interaktívnych školení. Pivní majstri z akadémie Cervesario šíria osvetu medzi budúcimi barmanmi a čašníkmi už sedem rokov. Len počas školského roka 2016/2017 navštívili 12 hotelových a stredných odborných škôl po celom Slovensku, aby viac ako 800 študentom odovzdali svoje znalosti o starostlivosti o pivo.

Podľa sládka Janka Píryho sa študenti školení zúčastňujú radi. „Uvedomujú si, že keď sa naučia správne čapovať, majú nielen konkurenčnú výhodu oproti iným uchádzačom o prácu, ale zároveň už vopred naberú istotu, a tak môžu svoju pozornosť zamerať viac na prístup k zákazníkom. Pokiaľ pivár dostane dokonale načapované pivo, navyše s príjemnou obsluhou, rád sa do prevádzky vráti,“ uviedol Janko Píry, obchodný sládok Pivovarov Topvar, ktorý školenia vedie.

Program je určený plnoletým študentom pripravujúcich sa na výkon povolaní barman, čašník, servírka a hostinský. Školenia pozostávajú z  teoretickej a praktickej časti, v závere ktorých študenti absolvujú test a získajú certifikát. V úvode teoretickej časti sa učia o histórii piva, jeho varení a sanitácii pivného potrubia. Nasledujúca, mimoriadne obľúbená interaktívna hodina pozostáva z ukážok čapovania, ktoré si môže každý študent pod vedením skúseného sládka aj vyskúšať.

Doplnkové formy vzdelávania a snahu pivovarníkov oceňuje aj generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií SR, Marek Harbuľák: „Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je najvypuklejší v segmente hotelov, reštaurácií a v cestovnom ruchu. Je stále ťažšie nájsť vhodných uchádzačov, najmä na pozíciu čašník.“ Potvrdil to aj prieskum zväzu z leta 2016, v ktorom až 97 % z 81 oslovených zariadení malo problém s obsadením voľných miest.   Až 76 % z nich malo pritom záujem zamestnať nových čašníkov. „Verím, že aktivity ako Cervesario prispievajú k zvyšovaniu odborných znalostí a zručností absolventov a budúcich zamestnancov a celkovému zlepšeniu tejto situácie na trhu,“ dodal.cervesario-original

Špeciálny vzdelávací program Pivovarov Topvar,  pivná akadémia Cervesario, vznikol v roku 2011 s cieľom zvyšovať pivnú kultúru na Slovensku. Celkovo bolo zorganizovaných 169 školení, ktoré absolvovalo 5 612 študentov z celého Slovenska.

Viac ako 5 600 vyškolených študentov za 7 rokov Viac ako 5 600 vyškolených študentov za 7 rokov Viac ako 5 600 vyškolených študentov za 7 rokov